Programmaboekje – SeniorenBelang Woensel

Meer informatie over de activiteiten die wij organiseren,
maar ook over het informeren in ieders belang.
Het programmaboekje verschijnt 6 keer per jaar.
 
Uitgave: 2022/06
 
Naar Archief voor eerdere uitgaven – Programmaboekje Seniorenbelang Woensel
 

 

  Redactie:  Hans Vos
  Vormgeving:  Henk de Bie
  Drukwerk:  Regalini, Bruggelaan 30, 5628 RH Eindhoven
  Website:  www.seniorenbelangwoensel.nl
  E-mail:  sbw.hansvos@outlook.com
  Contact:  SeniorenBelang Woensel secretariaat.sbw@gmail.com
  Rek. nr:  NL15 RABO 0336831897
 t.n.v. KBO afdeling Woensel