Voorlichting bijeenkomsten

Voorlichting (belangrijk)

Het bestuur van SBW organiseert niet alleen activiteiten maar is ook bezig om u wegwijs te maken met alles wat u in deze tijd zou moeten weten.
Senioren zijn niet alleen steeds meer op zichzelf aan gewezen, o.a. door langer zelfstandig te blijven wonen en zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven,
ook op het gebied van digitale kennis van communicatieapparatuur zoals computer en telefoon.
Ook door kennis van wetten en regelgeving willen wij u graag voorlichten. Allemaal om zelfstandig te blijven en goed geïnformeerd te zijn.
Daarom willen wij een aantal voorlichting bijeenkomsten organiseren met o.a. onderstaande  onderwerpen.
De voorlichtingen zullen gratis zijn voor leden van SBW, wel inschrijven, en voor niet leden (bv. andere senioren in Eindhoven,
of als u familie mee wilt brengen, dan vragen wij een kleine onkostenvergoeding). Schrijft u in.
Alleen bij voldoende interesse gaan wij een voorlichting organiseren.
U hoort van ons of uw inschrijving doorgaat.

Inschrijven alleen via deze volledig ingevulde aankondiging.

(kopie invulformulier voor te printen)