Klussendiensten in Eindhoven

Rentree

De klusdienst Rentree is onderdeel van de Stichting Sint Annaklooster.
De klussendienst van Rentree kan voor verschillende klussen worden ingeschakeld,  zoals: tuinonderhoud, schilderwerkzaamheden en huishoudelijke klusjes zoals lampen vervangen enz. Een klus wordt altijd met minimaal twee personen ingepland.
Heeft u interesse in de klusdienst van Rentree en woont u in Eindhoven ?
Bel dan dinsdagochtend tussen 08.00 en 10.00 uur naar de Stichting Sint Annaklooster (Eikenburg) klusdienst Rentree: 0613148323. (www.sintannaklooster.nl)
U ontvangt eerst een offerte met de werkzaamheden en kosten.
Nadat u de offerte heeft goedgekeurd, zal de aanvraag volgens afspraak worden ingepland.

Klussenbus Stichting De Boei
De KlussenBus klust, verhuist en ontruimt met een ploeg van interne vrijwilligers zowel binnen de locaties van De Boei als in opdracht van de GGZe, voor deelnemers van de Boei en andere kwetsbare burgers die in de regio wonen.
De KlussenBus is een werkplek waar arbeids- en vaktechnische vaardigheden geleerd of in stand gehouden kunnen worden en werkervaring opgedaan wordt.
Hiernaast biedt de KlussenBus een actieve vorm van dagbesteding.
Voor informatie kunt u contact opnemen met De Boei, tel. 040/2434264 of via e-mail: info@deboei.com  (www.deboei.com)

Klussendienst PlusPunt (voor actief en zelfstandig leven)
Klussen in en rond het huis?
Geen tijd of u bent niet in staat om het uit te voeren?
Doe het niet zelf en roep hulp in van PuntExtra.

Met welke klussen kan PuntExtra helpen?

Je kunt het zo gek niet bedenken of een klusbedrijf of een vrijwilliger pakt het aan.
Een greep uit de mogelijkheden; behangen, schilderen, een lamp of schilderij ophangen, kraanleertje vervangen, de dakgoot schoonmaken, aanpassingen in huis voor uw veiligheid, hang- en sluitwerk en electra.
De klussendienst van PuntExtra is alleen bestemd voor leden.
Het tarief varieert van 15,30 euro tot ongeveer 55 euro per uur. Dit hangt af van de gekozen oplossing en beschikbaarheid van dienstverlener.
Bij een wat grotere opdracht komt iemand van het klusbedrijf langs om de situatie te bekijken en u vrijblijvend een offerte aan te bieden.
Wilt u meer weten bel het Adviescentrum tel. 040-2308538.

Klussendienst van de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven
Een lamp ophangen, een muurtje witten, de tuin onderhouden etc.
De klussendienst levert hand- en spandiensten voor mensen met een beperking.
Voorwaarde is dat men geen financiële mogelijkheden heeft om deze hulp te kopen.
De klussendienst is er dus voor mensen met de smalle beurs.
Neem telefonisch contact op met de Hulpdienst.
De medewerker van de Hulpdienst neemt de hulpvraag met u door. Vooral wordt gekeken  of u voldoet aan de criteria.
Er wordt gekeken of de klus gedaan kan worden door een vrijwilliger.
Een geschikte vrijwilliger wordt gezocht.
Deze vrijwilliger komt persoonlijk bij u langs om te kijken wat er gedaan moet worden en of een vrijwilliger dit kan doen.
In de meeste gevallen wordt vervolgens de klus direct uitgevoerd.
De vrijwilliger heeft maximaal 4 uur te besteden per keer.
In sommige gevallen is het mogelijk om een opvangrijke aanvraag te splitsen in meerdere klussen van 4 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven, tel. 040-2447669, (www.vhd-eindhoven.nl)

Klussen Stichting Present
Nederland is een rijk land.
Toch is er eenzaamheid en armoede achter de voordeuren.
Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Zo wil Present bouwen aan een samenleving waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Present zorgt in samenwerking met maatschappelijke organisaties dat inzet terecht komt bij mensen met onvoldoende geld, gezondheid en sociaal netwerk.
Zorg en aandacht op de goede plek en op het juiste moment geboden.
Niet te weinig, maar ook niet te veel. Present voert met groepjes vrijwilligers kortdurende hapklare klussen van plus minus 4 uur uit.
Voor informatie kunt u terecht: telefoon 0636261524.
Ook geeft Present presentaties bij andere organisaties wat zij voor bv. de leden van de KBO of andere seniorenorganisaties kunnen betekenen. (www.stichtingpresent.nl)