Contributie verhoging

BELANGRIJKE MEDEDELING                                                   

Beste leden,

We hebben het lang tegen kunnen houden, maar we ontkomen er niet meer aan. De kosten om activiteiten te organiseren en de afdracht aan KBO Brabant zijn gestegen. Ook onze uitbreiding van taken brengt extra kosten met zich mee.

Daarom moeten wij per 1 januari 2024 onze contributie verhogen met € 2,50 per/ jaar. Dit betekent dat u voortaan € 27,50 per jaar voor uw lidmaatschap betaalt, en voor gastleden wordt het bedrag verhoogd met €1,00 naar € 14,00 per jaar. In een extra jaarvergadering op 1 december is deze verhoging door de leden goed gekeurd.

Als u automatisch via de bank betaalt, hoeft verder niets te doen, de verhoging wordt automatisch doorgevoerd. Betaalt u per overboeking dan verzoeken wij u het nieuwe bedrag in te vullen.

Voor zover wij nu weten krijgt u nog steeds € 25,00 terug op uw lidmaatschap als u een collectieve aanvullende verzekering bij KBO Brabant heeft.

Uitbreiding bestuur SBW
Tijdens de jaarvergadering het Bestuur draagt Mw. Roelie Obispo voor als 2e penningmeester.
De vergadering gaat met algehele stemmen akkoord met haar benoeming.

Tevens heeft het bestuur besloten om per ingang van 1 januari 2024 de verjaardagkaarten alleen nog te verzorgen voor onze 80 jarige leden en ouder.

Bestuur SBW