Algemene Ledenvergadering SBW

Uitnodiging ingelaste A.L.V.
op vrijdag 1 december 2023  (aanmelden: voor 25 november)

Locatie: VTA Blixems, Ouverture 2, 5629 PV Eindhoven
aanvang 14.00 uur einde 17.00 uur.
Zaal open vanaf 13.30 uur.

Maak kennis met Uw bestuur.
Naast de serieuze onderwerpen willen we ook de ledenvergadering afsluiten met dansmuziek en een drankje.
Aanmelden kan via mail, of inschrijfstrookje met vermelding van:
Uw naam en lidnummer en tel.nr.
Aanmelden via mail: secretariaatsbw@gmail.com
De agenda kunt U van af 14 november lezen op onze website
www.seniorenbelangwoensel.nl

Aanmelden via inschrijfstrookje
Stuur voor 25 november in een gesloten
enveloppe (met postzegel) naar:
Secretariaat SBW
p/a Rubensstraat 30, 5613 JV Eindhoven.

Bij een lokaal bestuurslid afgeven kan ook.