Belastinginvullers gezocht!

SeniorenBelang Woensel en KBO Kring Eindhoven zijn op zoek naar nieuwe belastinginvullers als aanvulling op ons bestaande team.
Voldoet u aan het profiel en heeft u interesse, meld u dan aan op: secretariaat.sbw@gmail.com

De cursus kosten zijn voor onze rekening.

Functie:

Uitvoeren van (organisatorische) werkzaamheden volgens de richtlijnen rondom invullen van eenvoudige belasting- en toeslagformulieren voor AOW gerechtigden.
De belastinghulp maakt als vrijwilliger deel uit van een lokale afdeling.
Op de belastinghulp zijn de rechten en plichten van het vrijwilligersbeleid van toepassing.
Hierin zijn onder andere overlegsituaties geregeld.

Taken:

 • Volgen van een eenmalige starterscursus.
 • Volgen van een jaarlijkse terugkomdag waarbij u vooraf een opgave op de website van het Kennisnetwerk van de Belastingdienst maakt.
 • Nakomen van afspraken met aangemelde leden.
 • Invullen belastingformulieren en toeslagen.
 • Nazorg verlenen.
 • Desgevraagd deelnemen aan evaluaties.

 

Profiel:

Om in aanmerking te komen als nieuwe belastinghulp vragen wij leden uit uw afdeling die:

 • Ervaring hebben met het werken met computer/laptop en internet en deze up-to-date hebben.
 • In het bezit zijn van een e-mailadres, Digi-D, mobiele telefoon, computer en internetaansluiting.
 • Ervaring hebben met het invullen van belastingaangiftes, uw eigen aangifte telt hierbij mee.
 • Interesse hebben in de Wet Inkomstenbelasting 2001.
 • Interesse hebben in de zorg- en de huurtoeslag.
 • Bereid zijn om, naast enige zelfstudie, de jaarlijkse terugkomdag voor belastinghulpen te volgen, voor fiscaal nieuws en onderlinge kennisuitwisseling.
 • De mogelijkheid hebben om de aangiftes inkomstenbelasting via internet te verzenden.
 • In ieder geval beschikbaar zijn in de aangifteperiode die loopt van februari tot mei.
 • Minimaal 20 aangiftes kunnen verzorgen door middel van spreekuur of huisbezoek.
 • Enthousiasme hebben voor en interesse in ontwikkelingen op belastinggebied.
 • Voor tenminste 3 jaar beschikbaar zijn als invuller van de afdeling. Wij bieden:
 • Zinvol en boeiend vrijwilligerswerk.
 • Een opleidings- en jaarlijkse terugkomdag.
 • Toegang tot relevante fiscale informatie via onze website.
 • Ondersteuning door fiscalisten vanuit het provinciaal coördinatiepunt.

De starterscursus belastinghulp bestaat uit één dag; er zijn 2 cursussen en dit vindt plaats in het gebouw van KBO-Brabant aan de Albert Luthulilaan 10 te ’s-Hertogenbosch:

 • dinsdag 15 november 2022
 • donderdag 24 november 2022